Anna Cederholm

ANNA CEDERHOLM ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING

OBS! Anna kan för närvarande tyvärr inte ta emot nya klienter.

KONTAKT: ANNA@RIDDARGATANSPSYKOLOGER.SE

Anna, vad arbetar du med?

Mitt huvudsakliga fokus är att bedriva individuella terapier, ge psykologiskt stöd och vara behjälplig när det behövs en ”second opinion” kring behandling av psykiska besvär. Med tjugo år som psykolog har jag en bred erfarenhet av arbete med många olika typer av svårigheter. Jag  arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av det som kallas för den tredje vågens beteendeterapi, t ex ACT.

Vem kommer till dig?

Jag träffar främst vuxna personer, oftast är de som kommer till mig över 25 år. Det kan handla om många olika saker: Självkänsla, ångest eller nedstämdhet; stress- och sömnproblem eller en besvärlig relation. Eller hjälp att reda ut och komma vidare ur ett läge i livet som känns vilset eller låst. Jag försöker alltid anpassa mitt arbetssätt så att det bäst ska passa varje enskild person som kommer hit. 

Berätta lite om din bakgrund.

Jag läste till psykolog i Uppsala och blev legitimerad år 2000. Därefter arbetade jag ett antal år inom öppenvårdspsykiatrin i centrala Stockholm, då liksom nu främst med KBT för en stor variation av svårigheter. Jag har genom åren varit delaktig som terapeut i spännande forskningsprojekt, till exempel när en ny KBT-behandling av social ångest skulle utvärderas i Sverige.

Vad tror du det är som får dina klienter att må bättre?

Förutom det unika i en bra terapisituation – att få möjlighet att fritt sätta ord på sina innersta upplevelser för någon som verkligen lyssnar – så tror jag att det handlar om att få hjälp att kunna se sin situation i ett annat perspektiv. Att så att säga komma ur sitt eget huvud, upptäcka samband och hitta nya och mer funktionella sätt att förhålla sig till det som är svårt. Ibland kan det vara så att de strategier man använder för att försöka hantera det jobbiga,  riskerar att hålla kvar problemen och på sikt urholka både självkänsla och glädje i livet. Att hitta en större flexibilitet i hur man handskas med sig själv, kanske man kan säga – inte minst när det gäller känslor av självkritik, skam och skuld, som jag märker att många kämpar med.

Terapi kan ge ett utrymme för att ställa sig frågor om sådant vi ofta inte hinner med i vardagen – om vad i livet som verkligen är viktigt för just dig, till exempel. Utifrån det kan vi sedan försöka hitta sätt att minska glappet mellan hur det är och hur du skulle vilja att det var.

Hur tror du dina klienter skulle beskriva dig?

Jag tror att de jag träffar uppfattar mig som engagerad, prestigelös och kunnig. Mitt mål är att finnas för klienten både som stöd och supporter, men också som en aktiv guide som kan ge verktyg och motivation för förändring.

När en kontakt med dig avslutas, vilka resultat blir du gladast över att se?

Målet med terapi är ju på ett sätt att göra terapeuten överflödig, så jag blir glad när klienter säger att ”nu känns det inte riktigt som att jag behöver komma hit längre”. Nästan alltid tycker jag att ökat välmående hänger ihop med en större flexibilitet, nya sätt att tänka och göra. Ett nytt sorts lugn. Ibland kanske det resulterar i stora livsförändringar, men ibland är det något som mest märks på insidan – men som kan vara minst lika viktigt.

Att få höra att livet känns bättre, att det som var låst nu känns friare, att kunna hantera jobbiga tankar och känslor på ett lättare sätt – sådant värmer förstås alltid. Det är en fantastisk förmån att få följa med en annan människa på vägen från att må dåligt till att återfå glädje och kraft i livet.

Säg ett par saker som du gjort (eller gör) som du tror tillför något extra i ditt arbete.

Jag har en stabil grund att stå på i form av lång utbildning och många års erfarenhet i yrket, och det tror jag gör att jag snabbt kan sätta mig in i en persons situation och  få idéer om möjliga insatser. Jag har bott utomlands i ett antal år, vilket var en erfarenhet i sig och gör att jag känner mig bekväm med att ha samtal på engelska om det behövs. 

Psykologi är för mig både ett yrke och ett stort intresse, och det tror jag hjälper mig vara uppdaterad och insatt i vad som är hjälpsamt.