Charlotte Akterin

CHARLOTTE ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG, SPECIALIST KLINISK PSYKOLOGI, LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT INRIKTNING KBT, LÄRARE OCH HANDLEDARE I PSYKOTERAPI

KONTAKT: CHARLOTTE@RIDDARGATANSPSYKOLOGER.SE

CHARLOTTE, VAD ARBETAR DU MED?

Jag arbetar med KBT-terapi för människor i livskriser, som har relationsproblem, lider av stress eller depression samt alla de vanliga ångestproblemen som panikångest, tvång, social ångest, posttraumatisk stress och enkla fobier. Jag arbetar också med handledning och utbildning och har flera pågående uppdrag på Uppsala universitet. Föreläser gärna om makt/ansvar och psykoterapi som är ett område som jag är speciellt intresserad av.

VEM KOMMER TILL DIG?

Ofta är det människor i livskriser eller personer som har försökt att på olika sätt själva handskas med stress, ångest eller depressionstillstånd men bestämt sig för att ta emot professionell hjälp. Jag träffar både individer och par men endast i undantagsfall ungdomar eller barn.

VAD TROR DU DET ÄR SOM FÅR DINA KLIENTER ATT MÅ BÄTTRE?

Att de genom mig få tillgång till bra forskningsbaserade psykoterapeutiska metoder men också en bra och varm allians till mig som terapeut. Jag lägger stor vikt att vid att tillsammans med dig som klient inledningsvis göra en noggrann kognitiv konceptualisering, alltså hur ser problemet ut? Vad beror det på och vad ska vi göra åt det? En struktur med mål och utvärdering som gör att det blir lätt att optimera vårt gemensamma arbete för att hjälpa dig som klient dit du vill.

BERÄTTA LITE OM DIN BAKGRUND.

Jag är legitimerad psykolog med utbildning på Uppsala Universitet, examensår 1988. Jag är leg. psykoterapeut med inriktning KBT och lärare o handledarutbildad i psykoterapi. Jag har arbetat inom psykiatrisk öppenvård och akutpsykiatri. Jag har arbetat privat med KBT-psykoterapi i 20 år.

HUR TROR DU DINA KLIENTER SKULLE BESKRIVA DIG?

Kunnig, intresserad, varm, bra på att sätta ord på saker och att vara flexibel inför att det finns flera sätt än ett att komma framåt.

NÄR EN KONTAKT MED DIG AVSLUTAS, VILKA RESULTAT ÄR DU GLADAST ÖVER ATT SE?

Såklart de resultat som är viktigast för dig som klient. Vanligt är ju att skilja mellan livsmål och terapimål. Om livsmålet kan vara att träffa en partner så kanske terapimålen handlar om strategier och färdigheter som optimerar möjligheterna för att detta ska ske. Jag blir glad när jag ser att du som klient börjar gå mot och närma dig viktiga livsmål och har glädje av de nya strategier du fått i din psykoterapi.

KAN DU NÄMNA NÅGOT SOM DU GJORT (ELLER GÖR) SOM DU TROR TILLFÖR NÅGOT EXTRA I DITT ARBETE?

För mig är det viktigt att hålla mig kontinuerligt uppdaterad på ny forskning, gå vidareutbildningar och hela tiden utveckla mina kunskaper och metoder. Att arbeta evidensbaserat utan att bli stelbent, arbetet i psykoterapi måste hela tiden vara synkroniserat med vad du vill som klient och vad som är viktigt i ditt liv. Sedan tänker jag också att det ibland är viktigt att kunna skratta och använda humor (alltså vid rätillfälle). Vi har alla tillkortakommanden som människor. Smärta och oro drabbar oss alla vid olika tillfällen i livet och ibland behöver man hjälp.