Julia Alfredsson

JULIA ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING (EXTERN KONSULT)

Vi samarbetar vid behov med Julia Alfredsson, som har spetskompetens inom utredning och behandling av neuropsykologiska/neuropsykiatriska tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Julia har också fördjupade kunskaper i terapeutiskt arbete med frågor som rör sexualitet och identitet.