Föräldrastöd

Föräldrarollen kan i perioder vara svår att hantera, även då barnet eller ungdomen inte har några specifika svårigheter. Många gånger kan det vara viktigt att få diskutera strategier och förhållningssätt med någon utanför familjen eller vänkretsen för att få mer ork, bekräftelse på att man tänker rätt eller förslag på förändring.

Vi börjar med 1-2 bedömningssamtal och diskuterar därefter ett upplägg tillsammans. Många gånger kan det vara bra att ha en kontinuerlig kontakt, men som inte alltid behöver vara så frekvent.

Vi erbjuder såväl föräldraträning som föräldrastöd. Föräldraträning är en mer kontinuerlig och intensiv insats där fokus är psykoedukation, förståelse för uppkomst och vidmakthållande av barnets svårigheter, och stöd att hitta nya och mer funktionella förhållningssätt inom familjen. Föräldrastöd kan beskrivas mer som en stödjande kontakt, kanske kring en viss frågeställning eller en viss period i rollen som förälder eller kring barnet.