Organisation

Vi erbjuder stöd, utveckling och förebyggande insatser för företag. Vi arbetar både med individer och grupper. KBT och/eller coaching hjälper ert företag genom att utveckla, utmana och stötta medarbetarna som driver det. Precis som varje individ är unik är även varje företag och dess behov unika. Vi skräddarsyr program för att möta just era behov.

Riddargatans Psykologer erbjuder organisationer följande tjänster:

  • Ledarskapscoaching
  • Affärscoaching
  • Coaching för medarbetare på plats hos er
  • Coaching och utveckling av team
  • Workshops
  • Förebyggande stresshantering
  • Konflikthantering

I dag påverkas allt fler av stress på olika sätt. Vi på Riddargatans Psykologer har stor kompetens inom detta område. Vi stöttar ledare både att bli bättre på att hantera sin egen stress samt att hantera och förebygga stress hos medarbetarna. Vi erbjuder olika workshops kring bl.a. ledarskap samt stress.

Ledarstöd/ hälsosamt ledarskap
Stressrelaterade problem orsakar stort lidande hos drabbade medarbetare och blir ofta mycket kostsamma för organisationer. Forskning visar att ohälsa och arbetsmiljöproblem kan minska produktiviteten för en medarbetare med så mycket som 16 timmar i veckan. Dessutom ökar risken för olyckor liksom behovet av rekrytering och varumärkets värde kan påverkas negativt. Problemen stjäl också mycket tid från chefer och ledare. Effektivast är att arbeta förebyggande med hållbart och hälsosamt ledarskap för att minska risken för att problemen överhuvudtaget uppstår. Vi hjälper till i det preventiva arbetet genom bland annat utbildning av ledare. Om problemen ändå skulle uppstå kan vi avlasta och stötta era chefer.

Workshop stresshantering i organisation (uppdragsutbildning)
Vi skräddarsyr föreläsningar och workshops utifrån just er organisations behov. Oftast varvas föreläsningsdelar med tid för egen reflektion och övningar. Vi brukar gå igenom vad stress är och när den blir farlig, vilka varningssignaler som finns och hur man kan fånga upp dem samt hur man kan bli bättre på stresshantering. Målet är att deltagarna ska ha ökad generell kunskap om stress och också veta hur just de kan öka sina resurser och sin motståndskraft mot stressrelaterad ohälsa och bli bättre på att hantera de inre och yttre krav de ställs inför.

Workshop hälsosamt ledarskap (uppdragsutbildning)
Målet är att lära ut ledarfärdigheter som ökar medarbetarnas motivation och minskar risken för stressrelaterade problem och annan psykisk ohälsa. Vi brukar varva föreläsningsdelar med övningar och praktiska tips. Vanligtvis går vi igenom:
-omfattning och kostnader för stressproblem
-hur dessa problem kan påverka organisationer
-grundläggande stresskunskap inklusive varningssignaler för stressrelaterad ohälsa
-hur vi leder på ett hälsosamt sätt
-hur vi fångar upp och hjälper anställda med stressrelaterad ohälsa

Workshop Digital Stress

I denna workshop går vi igenom stress i allmänhet och har därefter fokus på hur vi påverkas av digitaliseringen. Vad händer med oss som individer när vi kan vara uppkopplade 24/7? Hur påverkas våra relationer? Vi tittar på effekterna av att leva i en uppkopplad värld och vad vi kan göra för att hitta en hälsosam relation till våra digitala enheter både i privatlivet och på arbetsplatsen. Workshoppen skräddarsys efter era behov.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda vid stressrelaterade problem.