Våra terapimetoder

Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och flera av oss fokuserar i allt större utsträckning på det som brukar kallas för ”den tredje vågens beteendeterapi”: Acceptance and commitment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT). Förenklat så kan man säga att dessa är resultatet av många års forskning om ett vetenskapligt grundat sätt att förena den traditionella beteendeterapin med metoder som har sina rötter i buddhistisk och humanistisk psykologi och filosofi. Här nedan kan du läsa mer.