Psykologbedömningar

Flera av de legitimerade psykologerna hos oss har lång erfarenhet av arbete med psykologiska testningar och utredningar. Vanliga uppdrag är neuropsykologiska bedömningar, till exempel när frågeställningen är adhd/add, och begåvningsutredningar, både för att undersöka närmare när det finns svårigheter att hänga med i skolan och också vid fråga om särbegåvning, som kan innebära behov av anpassning men på ett annat sätt.