Gabriella Svanberg

GABRIELLA ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG MED KBT-INRIKTNING SAMT SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI 

KONTAKT: GABRIELLA@RIDDARGATANSPSYKOLOGER.SE

GABRIELLA, VAD ARBETAR DU MED?

Jag jobbar som legitimerad psykolog med specialisering i neuropsykologi.

VEM KOMMER TILL DIG?

Till mig är alla olika typer av människor välkomna (från tonår och uppåt). Då jag har en bred bakgrund (jobbat inom psykiatri, missbruksvård, på behandlingshem, företagshälsovård) har jag fått chans att jobba med många olika typer av problematik. De privatpersoner som kommer till mig har ofta fastnat i destruktiva tanke- eller beteendemönster på ett eller annat vis. De lider av stress, oro, ångest, destruktiva relationer, bristande självkänsla eller vanor och önskar få hjälp att ha ett mer konstruktivt mind-set och beteende. På senare tid har jag också fått fler uppdrag gällande ledarskapscoachning och teamutveckling.

BERÄTTA LITE OM DIN BAKGRUND.

Jag blev legitimerad psykolog år 2000 och specialiserade mig senare inom neuropsykologi då jag har ett starkt intresse av hjärnan. Jag fascineras av hur vår hjärna och signalsubstanser påverkar hur vi mår, vad vi drivs av och hur vi kan skapa beteendemönster och mind-set som vi mår bra av, blir starka, effektiva och balanserade av. Jag har alltid varit intresserad av människor och uppskattat olikheter. Jag har sökt mig till olika typer av verksamheter för att få en helhetsbild och en bredd. Jag har jobbat med neuropsykiatriska utredningar, med terapi samt med ledarskaps- och teamutveckling. Min grund är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och mer och mer jobbar jag med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som ligger mycket i linje med mina värderingar. 

VAD TROR DU DET ÄR SOM FÅR DINA KLIENTER ATT MÅ BÄTTRE?

Det jag får höra är att många uppskattar att få bli lyssnade på och att någon försöker förstå helheten. Jag tror vi alltför ofta botar symtom utan att förstå helheten och jag försöker alltid att förstå problematiken så noga jag kan och sedan individanpassa upplägg. Somliga vill ha konkreta redskap och andra vill få prata ut i lugn och ro. Jag tror att olika upplägg passar olika individer och olika perioder i livet och det jag tror får mina klienter att må bättre är att de får skräddarsydd hjälp. De får känna sig accepterade som de är och får ett upplägg baserat på vad som passar från situation till situation.

HUR TROR DU DINA KLIENTER SKULLE BESKRIVA DIG?

Jag tror att mina klienter skulle beskriva mig som kunnig, engagerad och varm. Det är vad jag hoppas i alla fall☺

NÄR EN KONTAKT MED DIG AVSLUTAS, VILKA RESULTAT ÄR DU GLADAST ÖVER ATT SE?

Jag är glad att se mina klienter växa som människor. Jag är glad att se mina klienter tro på sig själva, vara snälla mot sig själva, ha konstruktiva tankar och beteendemönster. Jag är glad när klienter säger att de är mer som den bästa kopia av sig själv, som den människa de vill vara. När deras inre röst är den bäste mentor de kan ha. Det är en fantastisk resa att få följa. 

KAN DU NÄMNA NÅGOT SOM DU GJORT (ELLER GÖR) SOM DU TROR TILLFÖR NÅGOT EXTRA I DITT ARBETE?

Jag har en brokig bakgrund, det tror jag hjälper mig att se saker från olika perspektiv och vara mindre dömande. Jag älskar kulturer, resor och försöker att inte fastna i normer utan ha ett öppet sinne. Jag jobbar ständigt med min egen personliga utveckling och tycker mycket om meditation. Det har jag glädje av i mitt arbete.