KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är, som namnet antyder, en förening av vad som från början var två olika forskningsgrenar: behaviorismen, som visade att det finns vissa universella principer som påverkar hur vi gör/beter oss, och den kognitiva terapiskolan som fokuserade på tankarnas roll i hur vi mår. En stor mängd forskning har visat att KBT är en effektiv metod för många olika psykologiska besvär. Upplägget i terapin varierar beroende på problemens art, och är fokuserat främst på det som är aktuellt i nuläget.

Det är dock en vanlig missuppfattning att KBT inte ”går på djupet” – tvärtom så är det ofta högst relevant att i en terapi ta sig tid att försöka förstå mer om hur sådant man varit med om kan hänga ihop med det som ställer till det nu idag – men för att faktiskt kunna göra förändringar till det bättre, krävs också fokus på att hitta nya, mer funktionella sätt att göra och tänka. Man kan säga att i KBT tittar vi i backspegeln för att få en bra uppfattning om var vi är – men för att köra lyfter vi blicken mot vägen och omgivningarna framför oss.