Barn och ungdomar

Barn & ungdomar

Barn och ungdomar befinner sig i ständig utveckling och beroende på ålder kan tecken på psykisk ohälsa gestalta sig på olika sätt. Nedstämdhet, ångest, sömnproblem, stress, olika former av beteeendeproblem och konflikter hemma är vanligt. Om barnet har någon form av neuropsykiatrisk problematik, såsom tex ADHD, ADD eller svårigheter inom autismspektrum ökar riskerna för ohälsa, både för barnet självt, i familjesituationen och/eller skolan. På Riddargatans psykologer finns flera psykologer som har lång erfarenhet av KBT och psykologstöd för såväl barn som ungdomar.

Beroende av art och grad på svårigheterna händer det att man själv som förälder, eller omgivningen, upplever ett behov av bedömning, rådgivning eller behandling. Ju tidigare man söker hjälp desto större chans att förebygga allvarligare tillstånd.

I behandlingsarbetet med barn och ungdomar träffar vi i princip alltid föräldrarna vid ett första bedömningssamtal där vi bland annat diskuterar upplägg kring den fortsatta bedömningen, t ex om vi ska träffa barnet på ett hem- eller skolbesök. Erfarenhet och forskning visar att det är viktigt att inkludera föräldrarna, och många gånger skolan, i behandlingen av barn och ungdomar.

Hos oss har du möjlighet att få hjälp av psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Vi erbjuder KBT för familjer, barn/ungdomar tillsammans med sina föräldrar, och för ungdomar individuellt. Ibland är det bäst att arbeta via föräldrarna – det är vanligt speciellt då det handlar om yngre barn/ungdomar eller då ungdomen inte är motiverad till individuell kontakt. Då kallas behandlingen för föräldrastöd. Välkommen att kontakta oss här.