Samtalsterapi (KBT)

Det kommer i allas liv tillfällen när det känns tungt, svårt, låst. Kanske är det något som har hänt – en arbetssituation som blivit ohållbar, en relation som gått sönder, eller något annat viktigt som du ofrivilligt har råkat ut för. Kanske är allting ”egentligen bra” men du kämpar med jobbiga känslor – ångest, nedstämdhet, ilska, oro. Eller är det något specifikt du vill förändra med dig själv? Att ta professionell hjälp har många fördelar, och kan ge stöd, motivation och inte minst nya verktyg för att kunna leva det liv du vill.

Vi arbetar med terapimetoderna KBT (kognitiv beteendeterapi), CFT (compassionfokuserad terapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Läs mer om våra arbetsmetoder här.

Forskning visar att psykoterapi av den här typen kan ge stor och bestående effekt för många olika problemområden. Vi på Riddargatans psykologer är noga med att det vi gör ska vara förankrat både i vetenskap och klinisk erfarenhet.

När du kommer till oss för första gången, börjar vi alltid med att göra en noggrann analys. Det största fokuset läggs på att få en bra bild av samspelet mellan din aktuella livssituation och dina tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Vi behöver också få veta lite om din bakgrund, för trots att detta inte kommer vara i fokus i en behandling, så är det ofta en viktig pusselbit i förståelsen av vad som håller kvar problemen idag. Utifrån allt detta formulerar vi tillsammans mål, så att vi båda vet att vi arbetar åt rätt håll, och gör en preliminär plan för vår kontakt (vilket fokus, hur många gånger, hur ofta m.m.).

Vårt arbetssätt är aktivt, stödjande och fokuserat på att möjliggöra ett bättre, rikare liv – ett liv där du har styrkan och friheten att gå i den riktning som du innerst inne vill.

Välkommen att höra av dig för att boka ett första möte.

Här kan du läsa svaren på några frågor vi ofta får om psykoterapi och vårt arbetssätt.