Vanliga frågor om terapi

Hur går det till? Vi börjar alltid med ett eller ett par inledande möten, där du med hjälp från din terapeut får berätta vad det är som gör att du sökt dig hit. Vi gör en noggrann kartläggning, och utifrån den formulerar vi tillsammans mål. Du får en uppskattning av hur många gånger som kan behövas – ofta är det runt 6-12 sessioner, men det varierar förstås. Som terapeuter är vi aktiva – ger information, förklaringar och förslag – för vårt mål är att ge dig en ökad kunskap om dina egna reaktioner och om effektiva sätt att hantera dom. Kort sagt så vill vi att du, när terapin avslutas, ska stå bättre rustad att på egen hand möta livets utmaningar.

Vilka är dom här metoderna ni pratar om? Vi som arbetar här har olika bakgrunder och expertområden, och även metoderna skiljer sig åt en del mellan terapeuterna här. En gemensam nämnare är dock att vi alla har vår grund i kognitiv beteendeterapi (KBT), och utifrån det fördjupat oss på olika sätt (läs mer här). Det är viktigt för oss att använda metoder som modern forskning visat fungera för specifika problem, men vi har alla också arbetat tillräckligt länge för att veta att ingen människa kan reduceras till ett symptom eller en diagnos – det finns alltid en större bild än så, och därför är den inledande problemanalysen så viktig att göra.

Spelar det någon roll vem jag går till? Absolut. Mycket forskning visar att vem som utför terapin har en stor betydelse för resultatet. Hos oss kan du känna dig trygg i att den du möter har såväl stor erfarenhet som genuint engagemang. Vi satsar också mycket tid på att hålla oss ajour med nya metoder och forskningsrön.

En legitimerad psykologer har en femårig universitetsutbildning bakom sig, som gett fördjupade kunskaper om i stort sett alla aspekter av mänsklig psykologi. För att bli legitimerad krävs sedan ett års godkänd praktisk tjänstgöring under handledning. Psykoterapeut är en vidareutbildning i just psykoterapi, och terapeutens grundutbildning kan variera: psykolog, läkare, socionom är vanliga bakgrunder.

Legitimationen betyder att yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter står under Socialstyrelsens översyn och kontroll, och också att de förbinder sig till att använda metoder som är vetenskapligt förankrade.

Vad kostar det? Riddargatans psykologer är en privat mottagning, och alltså inte kopplad till den offentliga vården. Kostnaden varierar lite beroende på behandlarens utbildningsbakgrund, hör av dig för mer information. Vi har många åsikter om det här med att psykologisk behandling inte anses viktigt nog för att ingå i den valfrihet som finns för medicinsk behandling, men det är en diskussion för en annan gång.

Går det att få terapi genom försäkringsbolag eller arbetsgivare? Om du har en privat vårdförsäkring (sjukvårdsförsäkring eller en sjuk-och olycksfallsförsäkring), så kan det finnas goda möjligheter att få terapi hos oss via den. Vi samarbetar med flera försäkringsbolag – hör av dig så kan vi hjälpa dig kolla upp. Ibland kan också arbetsgivaren bekosta ett antal sessioner, särskilt om det handlar om medarbetare som är i riskzonen för sjukskrivning.

Vilka fördelar kan det finnas med att gå privat? Främst handlar det om att du själv i mycket högre utsträckning kan påverka din behandling: vem du går till, terapimetod, personkemi och praktiska saker som tider och läge. Tyvärr så upplever en del att de inte får det de söker inom den offentliga vården, får vänta för länge eller inte anses må ”tillräckligt dåligt” för att få hjälp. Många av våra klienter berättar också att de uppskattar vår lugna och rofyllda miljö och tycker det känns tryggt att komma till en liten mottagning med ett personligt bemötande och engagemang, långt bort från sammanhållna journalsystem och trista väntrum.

Om jag inte har råd då? Om du mår så pass dåligt att det allvarligt påverkar ditt liv, är det väldigt viktigt att du tar dina symptom på allvar. Vårdcentralen brukar vara ett bra första ställe att vända sig till. Tro oss – du kommer inte vara den första som kommer dit med den här typen av problem. Undersökningar visar att runt en tredjedel av alla besök på en vårdcentral, handlar om psykiska besvär som t ex stress, sömnproblem, depression och ångest. Ibland går det att vända sig direkt till en av de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, ibland kan husläkaren skriva remiss.

Vad ska jag göra om jag mår akut dåligt? Om du mår så dåligt att det är en akut fara för din hälsa, ditt liv eller för andra i din omgivning, ta genast kontakt med en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112. Det finns också mobila psykteam att kontakta, som du till exempel kan prata med i telefon för stöd och hjälp. Sjukvårdsupplysningen (tel nr 1177) kan hjälpa dig rätt.