Coaching

Coaching innebär att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Det är en målstyrd process, som stödjer dig att uppnå mål snabbare och effektivare. Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Det innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där coachen inte har ett färdigt program utan utformar detta tillsammans med dig, klienten.

Tillsammans tar vi fram inriktning, mål och utvecklingssteg som tar dig till de utsatta målen. Genom frågor, självupptäckt och återkoppling blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Coachens uppgift är inte att vara rådgivare eller tala om vad du ska göra. Du blir ansvarig för din framgång och har ett aktivt stöd på vägen.

Syftet med att jobba med en coach är att hjälpa dig att utvecklas som person. Vi tittar på hur din situation ser ut idag och hur du önskar att det ska se ut framåt. Vi jobbar utifrån en tydlig målbild med att stänga detta gap. Arbetet vi gör tillsammans kommer att påverka dig i alla roller du har i livet. För ett framgångsrikt resultat behöver du vara villig att ta med hela dig in i coachningen.

Riddargatans Psykologer erbjuder coaching både för privatpersoner och organisationer i form av:

  • Ledarskapscoaching
  • Affärscoaching
  • Livscoaching
  • Coaching med inslag av KBT
  • Coaching för medarbetare på plats hos er
  • Coaching och utveckling av team

 

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra coachingtjänster.