Stress och hälsa

Stressrelaterad ohälsa och sjukdomar kopplade till stress är ett av våra största folkhälsoproblem idag, och många som söker sig till oss gör det just på grund av sådana orsaker. Vi har stor vana att hjälpa både individer och organisationer med att förebygga och hantera stressrelaterade problem.

Vad är stress?

Stress är egentligen inte skadligt i sig, tvärtom är det en kedja av fysiska och mentala reaktioner som under årtusenden utvecklats för att hjälpa oss att överleva farliga situationer. När vi utsätts för fara reagerar vi automatiskt med den så kallade kamp-flyktreaktionen (fight-flight) som ser till att vi är helt fokuserade på hotet och att kroppen är förberedd för att kämpa ner faran eller fly undan den.

Ett problem för oss människor idag är att våra kroppar mobiliserar sig på samma sätt oavsett om faran är fysisk eller psykisk. När vi tänker på något hotfullt (som att inte hinna klart en uppgift på jobbet) får vi inte som vid fysisk fara användning av att hjärnans primitiva reaktioner och det ökade socker och syre som cirkulerar till våra spända muskler. Istället kan vi få svårt att vara reflekterande, kreativa och lösningsfokuserad. Reaktionen blir inte hjälpsam och kan kännas obehaglig trots att den är ofarlig. Om stressen blir långvarig och vi under en längre tid inte får den återhämtning vi behöver kan stressen leda till ohälsa och utmattning. Vanliga varningssignaler är smärta i muskler, huvud och mage, sämre immunförsvar, problem med koncentration och minne, sömnproblem, ilska, ledsenhet och uppgivenhet samt ökad oro och ångest.

Inom compassionfokuserad terapi (CFT) beskrivs de system som reglerar våra känslor, tankar och beteenden utifrån den så kallade trecirkelmodellen, där varje cirkel har haft en viktig evolutionär funktion. De tre cirklarna kallas hotsystemet, utforskande- eller drivsystemet och trygghetssystemet. När vi blir stressade och kamp-flyktreaktionen aktiveras hamnar vi i hotsystemet, medan återhämtning och reparation sker i trygghetssystemet. När vi befinner oss i utforskandesystemet är vi nyfikna, utvecklingsorienterade och har flyt i det vi gör.

Hur arbetar vi med stress?

Individuella kontakter
När du kommer till oss med stressrelaterade problem inleder vi alltid med att gemensamt försöka förstå orsakerna. I vilka situationer är det du blir stressad och vad beror det på? På vilket sätt återhämtar du dig bäst och när har du tillfälle till det? När befinner du dig i hostsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet? Hur vill just du att ditt liv ska se ut? Många gånger när vi är stressade beror det på att vi upplever att kraven på oss, inifrån eller utifrån, är övermäktiga och svåra att kontrollera och att vi inte får det stöd vi behöver. När kartläggningen av just din situation är klar arbetar vi med allt från att påverka och förändra din miljö i arbetet eller hemmet till att agera annorlunda i olika situationer. Ofta arbetar vi också med att utveckla din förmåga att hitta till trygghetssystemet och få igång välgörande återhämtning.  Ett visst mått av stress är en oundviklig del av livet. Det är därför viktigt för oss att hjälpa dig hitta långsiktiga strategier, även för de stunder när livet är som mest påfrestande.

Workshops (öppna, återkommande grupper)
Vårt arbete med stressproblematik är oftast individuellt (en terapeut och en klient), men ibland ordnar vi också workshops inriktade på stress och hälsa. Dessa kan ge något extra utöver det en enskild kontakt kan, och brukar vara mycket uppskattade av våra deltagare. Ofta arbetar vi då med upplevelsebaserade metoder och kombinerar föreläsningar och diskussioner med praktiska övningar. De öppna grupperna erbjuds kontinuerligt och brukar ha lite olika fokus. De grupper som är aktuella just nu hittar du här.

Retreats (öppna grupper)
Under våra retreats erbjuder vi återhämtning och tid för reflektion i kombination med föreläsningar och upplevelsebaserade övningar samt olika former av yoga. Ofta sker detta i en vacker miljö och under en lite längre sammanhängande period. Se vad som aktuellt just nu här.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda vid stressrelaterade problem. För företag, läs mer här.