Camilla Rudeberg

CAMILLA ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG OCH LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED KBT-INRIKTNING

KONTAKT: CAMILLA@RIDDARGATANSPSYKOLOGER.SE

Camilla, vad jobbar du med?

Jag arbetar i huvudsak med individer, par och familjer.

Vem kommer till dig?

Jag har en stor spridning av klienter avseende både ålder och problematik.

Vad tror du det är som får dina klienter att må bättre?

Hopp, insikt/ förståelse  samt färdigheter att öka sin livskvalitet.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är utbildad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag har främst arbetat kliniskt med psykoterapi men också varit med och startat upp olika verksamheter för psykologisk behandling, utrett och gjort bedömningar, arbetat med konsultation och handledning till sjukvårdspersonal, socialtjänst, skola och kollegor.

Hur tror du dina klienter skulle beskriva dig?

Effektiv, varm och pragmatisk.

När en kontakt med dig avslutas, vilka resultat är du gladast över att se?

Ökat självförtroende och självkänsla samt en lust och nyfikenhet att fortsätta utvecklas på egen hand i den riktning vi fokuserat på i det terapeutiska arbetet.

Kan du nämna något som du gjort (eller gör) som du tror tillför något extra i ditt arbete?

Intresset för och erfarenheten av att arbeta med klienter med komplex problematik har hjälpt mig att se på den fantastiska inneboende möjligheten till förändring som kan väckas till liv även hos dem som nära nog gett upp. Det har i sin tur gjort mig trygg i vissheten om att det går att förändra sitt liv, vilket jag tror mina klienter känner av.