Maria Elmfeldt Öhrskog

MARIA ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG, LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED KBT-INRIKTNING OCH SPECIALIST I KLINISK PSYKOLOGI 

KONTAKT: MARIA@RIDDARGATANSPSYKOLOGER.SE

Maria, vad arbetar du med?

Jag arbetar med fokus på individuella terapier och föräldrastöd. Jag är ofta anlitad som psykologkonsult till skolor, där jag tex sitter med i skolans elevhälsoteam, handleder personal och gör psykologutredningar. Vidare arbetar jag med handledning till bland annat  psykologer och kuratorer.

En allt större del av min tid ägnar jag åt att hålla  kurser och retreats med fokus på till exempel stresshantering, hälsofrämjande åtgärder och personlig utveckling – områden där jag känner att att jag verkligen kan kombinera mina psykologiska kompetens med mina kunskaper om yoga och compassion.

Vem kommer till dig?

Mina klienter är huvudsakligen unga vuxna/vuxna med olika former av oro/ångest och stressrelaterad problematik. Här på mottagningen arbetar jag främst med individuella kontakter.

Eftersom jag alltmer kombinerar sedvanlig KBT med metoder inom ACT och CFT, söker sig ofta klienter till mig som önskar denna form av inriktning.

Vad tror du det är som får dina klienter att må bättre?

Jag tror det är en kombination av mycket olika saker och förstås väldigt individuellt.  Viktigast är en egen vilja till förståelse och förändring, där min kunskap kan vara till hjälp. Vidare att få hjälp att tydliggöra vad som är viktigt i livet, en förståelse av acceptans för de hinder som vi alla brottas med, samt att hitta en styrka och medkänsla med sig själv i det arbetet.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag tog psykologexamen vid Stockholms Universitet -94, med psykodynamisk inriktning. Jag kompletterande sedan med KBT-utbildning vid Uppsala Universitet 2001, tog Psykoterapeutexamen 2012, och blev 2015 Specialist inom Klinisk psykologi.

Efterhand har jag blivit alltmer inriktad på nya metoder inom KBT, såsom ACT och CFT. För närvarande går jag en utbildning på Karolinska Institutet, där jag under ett års tid fördjupar mina kunskaper inom CFT.

Jag har arbetat inom såväl skolan som inom specialiserad Autismverksamhet och Neuropsykiatrisk utredningsverksamhet, och har en lång och gedigen erfarenhet inom alla dessa områden. Jag har även startat upp en specialiserad verksamhet inom BUP, för barn med utagerande beteende.

Jag grundade och var under många år verksam som partner i Inside Team, som jag var med och bygga upp till en av Sveriges största privata psykologmottagningar. Jag kom med tiden att sakna det mindre, mer personliga sammanhanget, och driver nu sedan några år tillbaka Re:mind, som är en del av Riddargatans Psykologer.

Hur tror du dina klienter skulle beskriva dig?

Jag hoppas att de upplever att jag är engagerad och närvarande, samtidigt som jag är professionell och kompetent. Och att jag kan förmedla en känsla av acceptans och att ta hand om sig själv, att vi alla inte är mer än människor, med vår fel och styrkor.

När en kontakt med dig avslutas, vilka resultat är du gladast över att se?

Det är fantastisk känsla att höra en klient berätta kring vad som fungerar, att beskriva värderingar och mål samt strategier för att hantera hinder och utmaningar. Att se den energi och styrka som det ger, i kombination med en förståelse av nödvändigheten att ta hand om sig själva för att kunna leva i riktning med sina värderingar. Då känner jag verkligen att jag varit till nytta, vilket också ger mig glädje och energi.

Kan du nämna något som du gjort (eller gör) som du tror tillför något extra i ditt arbete?

Sedan några år är jag utbildad yogalärare och drivs av att kombinera mina kunskaper som psykolog med mina erfarenheter från yogan.

Jag har KBT som en grund, men jobbar alltmer utifrån kompletterande metoder, såsom ACT & CFT.

Sammantaget upplever jag att min teoretiska grund blir alltmer integrerad i de praktiska, erfarenhetsmässiga kunskaper jag har; en utveckling som jag upplever som väldigt positiv och givande både för mig personligen och för mina klienter.