Balans & Återhämtning med Teori, Övningar och Yoga

2 dagars Workshop

Utifrån modern stressforskning lär du dig konkreta övningar och färdigheter för att bättre handskas med och förebygga stressrelaterade problem.

Under två spännande dagar får du ta del av det senaste inom stresshantering. Vi varvar kortare föreläsningar och diskussioner med en mängd praktiska upplevelsebaserade tekniker och ger tid för återhämtning. Vi avslutar dagen med en YinYogaklass (1,5 timme), bla för att träna närvaro i kroppen och observera vår andning.

Kursinnehållet utgår från inslag av Compassionfokuserad terapi samt Acceptance and Commitment Therapy, som både har sin utgångspunkt från Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Det finns mycket forskning som visar att dessa metoder är effektiva mot stress och stressrelaterade problem och ger bestående och långsiktiga förändringar.

Under kursdagarna ges utrymme för Dig att dela egna utmaningar och funderingar. Du behöver inte ha några som helst förkunskaper om vare sig psykologi eller yoga för att vara med. Vi arbetar i en liten grupp om max 10 deltagare. Dagen leds av  Maria Elmfeldt Öhrskog (leg psykolog & psykoterapeut), är verksam på Riddargatans Psykologer. Maria är även certifierad yogalärare (med specifikt fokus på Yin- och Restorative Yoga).

För mer info o frågor maila maria@riddargatanspsykologer.se