Stressförebyggande åtgärder för företag

Vi har gedigen kunskap och utbildning i en relativt ny metod för att öka det psykiska välbefinnandet hos medarbetare. Den bygger på det som kallas för ACT – Acceptance and commitment therapy (eller techniques), som visat sig mycket effektivt både för att minska befintliga stressproblem men också långsiktigt förebygga, eftersom det handlar om att lära sig sätt att leva