CFT (Compassionfokuserad terapi)

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrerad terapiform som har sin bas inom KBT. Metoden har inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, modern hjärnforskning och buddhistisk filosofi.  Man jobbar såväl med förståelse som med praktiska övningar kopplat till tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar.

I terapin tränar man bland annat upp ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Målet är långsiktig förändring och att utveckla olika kvaliteter av självmedkänsla.

Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och dålig självkänsla. Antagandena bakom CFT är att höga nivåer av skam och självkritik, tillsammans med svårigheter att generera varma känslor och omsorg för sig själv och andra, ligger till grunden för många typer av psykisk ohälsa.

Vad är Compassion?

Compassion eller Självmedkänsla är inte en känsla, utan förmågan att göra det som är hjälpsamt för att hantera livet upp- och nedgångar. Vi kommer alla stöta på utmaningar och vi behöver hitta ett förhållningssätt att ta hand om själva och andra.

Compassion är inte ett nytt begrepp, inom buddhistisk och östasiatisk filosofi har olika former av tex kärleksfull vänlighet alltid varit ett viktigt inslag. När västvärlden nu blivit intresserad av effekterna har vi genom forskning börjat undersöka vad som händer i kroppen och i hjärnan när vi tränar Självmedkänsla. Modern hjärnforskning har visat att det går att träna upp och att olika områden i hjärnan förändras. Genom att träna dig i Compassion får du lättare att bland annat aktivera trygghet och lugna ner dig själv när du känner stress eller oro. Du lär dig att reglera dina känslor och skapar förutsättning för bra relationer med andra.

En annan central del inom CFT är en förståelse och utforskande av våra känloregleringssystem som bygger på forskning inom evolutionsteori. Vi har tre centrala system: Hotsystemet, Prestationssystemet och Trygghetssystemet. Alla fyller en viktig funktion och vi behöver ha en balans mellan aktivitet och återhämtning. Då Hotsystemet aktiveras snabbast, som en överlevnadsfunktion och Prestationssystemet är kopplat till vårt belöningssystem finns det ofta en obalans och många av oss har ett underutvecklat Trygghetssystem. Vi behöver träna oss på att observera när vi är i olika system och hitta ingångar på hur vi kan aktivera Trygghetssystemet.

Ofta befinner vi människor oss i kampen om att bli av med obehag och hålla fast i det som är behagligt. Det gör att vi sällan kan slappna av och tillåta livet att vara som det är. Compassion hjälper oss att hantera livet på ett annat sätt. Istället för att pressa oss till att göra saker och vara hårda och kritiska när vi möter motgångar och misslyckanden så lär vi oss att ta hand om oss själva.

Compassion definieras av olika centrala kvaliteter som tränas genom olika övningar: mod, styrka och stabilitet att göra det som känns svårt, att utveckla värme och medkänsla för oss själv och andra, att hitta vår inre vishet och förståelse för vad det innebär att vara människa samt intentionen att göra det som är hjälpsamt för att ta hand om själva och andra.

Hur tränas Compassion?

Att träna sig i Compassion kan man göra på många olika vis. Man kan arbeta med tankar, beteenden, känslor och uppmärksamhet. Och man kan träna sig i de övningar som heter Compassion Mind Training. Övningarna utgår ifrån kunskapen om att hjärnan inte kan se skillnad på vad vi upplever i verkligheten och vad vi föreställer oss för vårt inre. Därför kan vi genom att visualisera olika scenarios av trygghet träna upp hjärnans trygghetssystem.

Du kan träna dig i Compassion på egen hand, men vi rekommenderar dig att gå en kurs eller lära dig compassionträning av en psykolog. Man behöver kunskap om hur man tränar för att göra det på rätt sätt så att det får den effekt man önskar.

För vem passar CFT?

Compassionfokuserad terapi har visat sig vara hjälpsam för de flesta typer av psykisk ohälsa. CFT kan vara speciellt hjälpsamt om du upplever att du ofta har en hård ton och är kritisk mot dig själv, att du aldrig är riktigt nöjd och drivs av prestation i stora delar av livet. Andra områden kan vara om du har stressrelaterad problematik eller hög grad av oro och ångest, vilket ofta är kopplat till en hög grad av självkritik och höga krav på prestation.  Vidare finns alltmer forskning som pekar på god effekt vid olika former av ätstörning, där självkritik och känslomässigt undvikande är vanligt.